Szanowni Państwo !
Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia w handlu wynikające z epidemii koronawirusa. Do czasu zniesienia ograniczeń wynikających z rozporządzeń władz państwowych musimy mieć pełną kontrolę nad ilością osób znajdujących się na targowisku. W związku z powyższym przyjmujemy rezerwacje na czerwiec na rachunek bankowy 50 1500 1142 1220 6033 8546 0000 do końca miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać nr miejsca wg. wzoru np.
Za czerwiec niedziela lub sobota stanowisko naziemne nr. xxx lub stół nr. xxx – dotyczy opłat za soboty lub niedziele
Rezerwacja Pon-Pt za czerwiec stanowisko naziemne lub stół nr. xxx
W przypadku gdy ktoś korzysta z ulgi dla seniora wpisuje w tytule dodatkowo SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------
Osoby, które skorzystały w maju z opłaty seniorskiej mogą w dalszym ciągu ją kontynuować. Oznacza to jednak, że nie będą mogły handlować na swoich stanowiskach w czerwcu !!!
W związku z rekompensatą za marzec opłata seniorska w czerwcu będzie wynosić ¼ opłaty rezerwacyjnej (równowartość opłaty za jedną niedziele)
Osoby, które miały wykupioną rezerwacje seniorską na maj i chcą handlować w czerwcu muszą uiścić normalną opłatę rezerwacyjną w wysokości ¾ ceny za rezerwacje. Zniżka wynika z uwzględnienia rekompensaty za marzec.
------------------------------------------------------------------------------
Osoby, które miały wykupioną rezerwacje za maj opłaconą w pełnej kwocie dokonują rezerwacji za czerwiec w wysokości ¾ należnej kwoty Zniżka wynika z uwzględnienia rekompensaty za marzec.
------------------------------------------------------------------------------
Osoby, które opłaciły za maj opłatę kontynuacyjną w czerwcu opłacają pełną kwotę rezerwacji należnej za dane miejsce !!!. Rekompensata za marzec została dla tych osób uwzględniona w opłacie za miesiąc maj.
------------------------------------------------------------------------------
Poza wyżej wymienionymi przypadkami nie będą przyjmowane już żadne rezerwacje na czerwiec !!! W dalszym ciągu nie będziemy prowadzić jednorazowej sprzedaży miejsc w niedziele. Oznacza to że tylko osoby które opłacą rezerwacje na opisanych wyżej zasadach oraz miały opłaconą rezerwacje w którejkolwiek z 3 możliwych form za maj będą miały wyłączną możliwość handlu na targowisku w czerwcu. Sytuacja ta będzie podtrzymana do czasu zniesienia ograniczeń w handlu o czym będziemy na bieżąco informować na naszym facebooku oraz stronie internetowej.

Osoby wykupujące rezerwacje na Sobotę opłacają rezerwacje w wysokości 3/4 za miejsce/stół. Zniżka wynika z uwzględnienia rekompensaty za miesiąc marzec.

Opłaty za rezerwacje w czerwcu od Poniedziałku do Piątku nie ulegają zmianie.

W czerwcu wszystkie osoby będą zajmować miejsca zgodnie z wykupioną rezerwacją

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 422 25 59 w godzinach 8-16 od Poniedziałku do Piątku.


Do wystawianie komentarzy na tej stronie wymagane jest zalogowania się - zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.