Szanowni Państwo !
Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia w handlu wynikające z epidemii koronawirusa. Do czasu zniesienia ograniczeń wynikających z rozporządzeń władz państwowych musimy mieć pełną kontrolę nad ilością osób znajdujących się na targowisku. W związku z powyższym przyjmujemy rezerwacje na czerwiec na rachunek bankowy 50 1500 1142 1220 6033 8546 0000 do końca miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać nr miejsca wg. wzoru np.
Za czerwiec niedziela lub sobota stanowisko naziemne nr. xxx lub stół nr. xxx – dotyczy opłat za soboty lub niedziele
Rezerwacja Pon-Pt za czerwiec stanowisko naziemne lub stół nr. xxx
W przypadku gdy ktoś korzysta z ulgi dla seniora wpisuje w tytule dodatkowo SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------
Osoby, które skorzystały w maju z opłaty seniorskiej mogą w dalszym ciągu ją kontynuować. Oznacza to jednak, że nie będą mogły handlować na swoich stanowiskach w czerwcu !!!
W związku z rekompensatą za marzec opłata seniorska w czerwcu będzie wynosić ¼ opłaty rezerwacyjnej (równowartość opłaty za jedną niedziele)
Osoby, które miały wykupioną rezerwacje seniorską na maj i chcą handlować w czerwcu muszą uiścić normalną opłatę rezerwacyjną w wysokości ¾ ceny za rezerwacje. Zniżka wynika z uwzględnienia rekompensaty za marzec.
------------------------------------------------------------------------------
Osoby, które miały wykupioną rezerwacje za maj opłaconą w pełnej kwocie dokonują rezerwacji za czerwiec w wysokości ¾ należnej kwoty Zniżka wynika z uwzględnienia rekompensaty za marzec.
------------------------------------------------------------------------------
Osoby, które opłaciły za maj opłatę kontynuacyjną w czerwcu opłacają pełną kwotę rezerwacji należnej za dane miejsce !!!. Rekompensata za marzec została dla tych osób uwzględniona w opłacie za miesiąc maj.
------------------------------------------------------------------------------
Poza wyżej wymienionymi przypadkami nie będą przyjmowane już żadne rezerwacje na czerwiec !!! W dalszym ciągu nie będziemy prowadzić jednorazowej sprzedaży miejsc w niedziele. Oznacza to że tylko osoby które opłacą rezerwacje na opisanych wyżej zasadach oraz miały opłaconą rezerwacje w którejkolwiek z 3 możliwych form za maj będą miały wyłączną możliwość handlu na targowisku w czerwcu. Sytuacja ta będzie podtrzymana do czasu zniesienia ograniczeń w handlu o czym będziemy na bieżąco informować na naszym facebooku oraz stronie internetowej.

Osoby wykupujące rezerwacje na Sobotę opłacają rezerwacje w wysokości 3/4 za miejsce/stół. Zniżka wynika z uwzględnienia rekompensaty za miesiąc marzec.

Opłaty za rezerwacje w czerwcu od Poniedziałku do Piątku nie ulegają zmianie.

W czerwcu wszystkie osoby będą zajmować miejsca zgodnie z wykupioną rezerwacją

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 422 25 59 w godzinach 8-16 od Poniedziałku do Piątku.


Szanowni Państwo !!! 
 
W związku z ogłoszonym w dniu 27.05.2020 rozporządzeniem dokonano kolejnego etapu odmrażania gospodarki. W dalszym ciągu obowiązuje zachowanie wszelkich środków ostrożności w tym dezynfekcja rąk. Na naszym targowisku w czasie trwania niedzielnej giełdy odzieży używanej w szczególności musimy zadbać o noszenie masek przez osoby, które nie są w stanie zachować 2 metrowego dystansu. Zajęcie miejsc jest możliwe przez osoby, które mają to miejsce opłacone i wyznaczone przez administratora targowiska. Wpłaty za rezerwacje dokonujemy na rachunek bankowy. Wpłat na rachunek bankowy mogą dokonywać tylko osoby, które miały opłaconą rezerwacje wyznaczonego miejsca w miesiącu maju. W tytule przelewu należy wpisać miejsce zajmowane na targowisku stanowiska lub stołu. Wszystkich rezerwacji należy dokonać do dnia 31 maja. Od dnia 2 czerwca w biurze Spółki będzie można dokonać rezerwacji wolnych stanowisk naziemnych oraz stołów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 422 25 59. 
 
31 maja podczas trwania giełdy niedzielnej obowiązuje majowy harmonogram zajęcia stanowisk naziemnych i stołów. Prawo do zajęcia wyznaczonych miejsc mają jedynie osoby, które opłaciły rezerwacje w maju. 
 
Numer naszego rachunku bankowego to 50 1500 1142 1220 6033 8546 0000

Niedzielna Giełda Odzieżowa

Szanowni Państwo !!!
Informacja dla wszystkich osób, które w miesiącu marcu dokonały rezerwacji i chcą w miesiącu maj i późniejszych okresach kontynuować rezerwacje na dotychczas zajmowanych miejscach i stołach. 

W celu utrzymania rezerwacji dla tych osób ustala się opłatę za miesiąc maj w wysokości 25% kwoty należnej za rezerwacje miejsca lub stołu. W opłacie tej uwzględniono niewykorzystane niedziele z marca tego roku. 

Osoby, które dokonają tej wpłaty nie mają prawa do zajęcia miejsc w maju lecz jest to opłata, która umożliwia kontynuowanie rezerwacji w następnych miesiącach. 

Jeśli w czerwcu będzie możliwość kontynuowania handlu w pełnym wymiarze dla tych osób rezerwacja będzie w pełnej należnej kwocie. Opłatę rezerwacyjną od osób, które chcą kontynuować rezerwacje na tych zasadach, przyjmujemy do 22 maja włącznie na rachunek bankowy bądź w biurze Spółki. Wszystkie inne osoby, które nie dokonają opłaty rezerwacyjnej za miesiąc maj nie będą mogły ubiegać się o kontynuacje rezerwacji na dotychczas zajmowanych miejscach. Miejsca te od 25 maja będą wolne do sprzedaży.

W tytule przelewu prosimy wpisywać kontynuacja rezerwacji 25% i numer miejsca naziemnego bądź stołu.Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy 50 1500 1142 1220 6033 8546 0000Dla osób, które dokonały pełnej rezerwacji oraz rezerwacji seniorskiej za maj kwota należna za rezerwacje czerwcową będzie pomniejszona o 25 % kwoty należnej w związku z niewykorzystanymi niedzielami w marcu.

Informujemy, że wznawiamy działalność na targowisku w niedzielę w formie kiermaszu od godziny 7 do 15. W trosce o wasze bezpieczeństwo udostępniliśmy ograniczoną ilość miejsc na targowisku. Po odpowiednich korektach dotyczących zajęcia miejsc uzyskamy bezpieczną odległość między stoiskami. 

Przypominamy, że tylko osoby dysponujące pełną opłatą rezerwacyjną na miesiąc maj mogą zająć miejsca w do handlu na targowisku. Jednocześnie zarządca zastrzega sobie prawo do korekty miejsca w celu zachowania niezbędnych odstępów. Przypominamy, że osoby, które skorzystały z rezerwacyjnej opłaty seniorskiej zgodnie z wcześniej złożoną rezerwacją nie mają możliwości zajęcia miejsca do handlu. 

Wszystkie osoby, które bez wykupionej rezerwacji i zgody zarządcy targowiska będą starały się zająć miejsce na targowisku zostaną wyproszone ze względu na naruszanie zasad bezpieczeństwa. Informujemy o tym, że targowisko zostanie ogrodzone taśmami i płotkami. Udostępnione zostaną dwa wejścia od strony ul. Warszauera i od ul. Meiselsa. Przy obu wejściach umieszczone zostaną stoliki z płynem dezynfekującym, z którego musi skorzystać każdy chcący wejść na targowisko. Przypominamy o zachowaniu wszystkich innych ogólnych zasad bezpieczeństwa takich jak obowiązkowe maseczki. Osoby bez maseczek nie będą wpuszczane na targowisko !!! 

Przestrzegamy wszystkie osoby handlujące aby nie pozwoliły dotykać towaru. Zalecamy aby każdy sprzedający miał środek dezynfekujący na stoisku aby przed podaniem towaru klient mógł zdezynfekować ręce.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu 12 422 25 59 w godzinach pracy biura tj. 8-16 od Pon-Pt

Niedzielna Giełda Odzieżowa

Informacja dla klientów i osób handlujących na targowisku Plac Nowy.   
 
Na klientach oraz osobach zajmujących stanowiska handlowe spoczywa obowiązek zachowania wszystkich środków bezpieczeństwa a w szczególności noszenia MASECZEK i RĘKAWICZEK. Ponadto osoby handlujące powinny udostępnić klientom, którzy chcą mieć kontakt z oferowanym towarem środki dezynfekujące lub rękawiczki jak również wywiesić informacje o zakazie dotykania towarów przez osoby kupujące. Towar podaje tylko i wyłącznie sprzedawca. Należy także zachować bezpieczny odstęp 1,5-2 między osobami jak również przy jednym stanowisku handlowym nie mogą znajdować się więcej jak 3 osoby kupujące na stanowisko. 

Handel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20.
Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 maja uruchamiamy targowisko do handlu na stoiskach naziemnych oraz stołach. Dopuszcza się sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych, rzeczy nowych i używanych, kwiatów, rozsadów, staroci i rękodzieła.
Rezerwacje na miesiąc maj przyjmujemy od dnia 27 kwietnia na rachunek bankowy i w biurze Spółki w dniach 28, 29 kwietnia w godzinach 10-14. Aby zachować ciągłość rezerwacji wpłaty należy dokonać najpóźniej w biurze Spółki w dniach 28-29 kwietnia, a na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 30 kwietnia.Sposób wpłaty na rachunek bankowy instrukcja patrz niżej.

Handel w Soboty od 9 maja 2020.
Wznawia się handel starociami, rękodziełem (Kiermasz Staroci w godzinach od 7 do 15) i pozostałymi artykułami rolno-przemysłowymi na stanowiskach naziemnych oraz stołach.
Rezerwacje wraz z opłatą usługową za zajęcie miejsca przyjmujemy od dnia 27 kwietnia na rachunek bankowy i w biurze Spółki w dniach 28, 29 kwietnia w godzinach 10-14. Aby zachować ciągłość rezerwacji wpłaty należy dokonać najpóźniej w biurze Spółki w dniach 28-29 kwietnia a na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 30 kwietnia.Sposób wpłaty na rachunek bankowy instrukcja patrz niżej.

Handel w Niedziele od 10 maja 2020. 
Wznawia się handel na targowisku (Pchli Targ w godzinach od 7 do 15)w zakresie sprzedaży odzieży nowej, używanej, art. przemysłowych i spożywczych oraz staroci i rękodzieła.
Rezerwacje wraz z opłatą usługową za zajęcie miejsca przyjmujemy od dnia 27 kwietnia na rachunek bankowy i w biurze Spółki w dniach 28, 29 kwietnia w godzinach 10-14. Aby zachować ciągłość rezerwacji wpłaty należy dokonać najpóźniej w biurze w dniach 28-29 kwietnia a na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 30 kwietnia.Sposób wpłaty na rachunek bankowy instrukcja patrz niżej.

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Piątek Giełda gołębi nieczynna do odwołania !!!
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
 
 Nr. rachunku na który można dokonywać wpłat to 50 1500 1142 1220 6033 8546 0000 

W tytule przelewu prosimy wpisać nr miejsca wg. wzoru np. 
Za maj niedziela lub sobota stanowisko naziemne nr. xxx lub stół nr. xxx – dotyczy opłat za soboty lub niedziele 

Rezerwacja Pon-Pt za maj stanowisko naziemne lub stół nr. xxx 

W przypadku gdy ktoś korzysta z ulgi dla seniora wpisuje w tytule dodatkowo SENIOR
 
Ze względu na zagrożenie spowodowane epidemią COVID-19 dopuszczamy możliwość dla seniorów powyżej 65 roku życia skorzystania z uiszczenia opłaty w wysokości 50% kwoty należnej za niedzielną opłatę rezerwacyjno-usługową. Upust ten będzie tylko dla osób mających zapłaconą rezerwacje w miesiącu marcu. Opłata dla seniorów będzie przyjmowana w biurze Spółki lub przelewem na rachunek bankowy po weryfikacji wieku seniora w biurze lub przez kontakt telefoniczny (605 522 012). Jednocześnie senior oświadcza, że nie będzie zajmował stanowiska w maju a opłata jest tylko opłatą rezerwacyjną, która prolonguje dalsze utrzymanie rezerwacji. 
 
 
Informujemy, że samodzielne zajęcie miejsca na targowisku jest możliwe tylko przez osoby które będą miały opłaconą opłatę rezerwacyjno-usługową za miesiąc maj. Kategorycznie zabrania się samowolnego zajmowania miejsc do handlu przez osoby, które nie dokonały opłaty i nie otrzymały miejsca wskazanego przez administratora targowiska. Sytuacja ta jest wymuszona poprzez działania w celu zapobieżenia skutkom zakażenia koronawirusem i odpowiedniego ustalenia ilości osób przebywających na terenie targowiska. 
 
Zarządca targowiska zastrzega sobie możliwość ograniczeń w zajmowaniu stanowisk na targowisku Plac Nowy jak również zamknięcia targowiska  ze względu na nowe rozporządzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z COVID-19. 
 
Od dnia 5 maja będzie można uzyskać informacje na temat wolnych stanowisk handlowych na targowisku Plac Nowy w miesiącu maj. Jednocześnie będziemy przyjmowali rezerwacje na wolne miejsca handlowe. 

Niedzielna Giełda Odzieżowa

 
Szanowni Państwo ! W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa ogłaszamy zamknięcie targowiska oraz WSZYSTKICH giełd i kiermaszy. Dotyczy to także giełdy gołębi !!! Handel będzie odbywał się jedynie w stałych punktach handlowych usytuowanych na targowisku ( wykonujących jedynie sprzedaż na wynos bez konsumpcji na miejscu !!! ). Wszystkie opłaty dotyczące rezerwacji miesięcznej (od poniedziałku do piątku, sobotniej oraz niedzielnej ) za miesiąc kwiecień nie będą pobierane. Natomiast do końca kwietnia będziemy przyjmować rezerwacje za miesiąc Maj. W zakładce Plan znajduje się mapa miejsc handlowych na Placu Nowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy w tytule oznaczyć numer stanowiska (naziemne, stół)  oraz jakiego okresu dotyczy (rezerwacja niedzielna, sobotnia, od poniedziałku do piątku). Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji nie jesteśmy w stanie ustalić kiedy nastąpi otwarcie targowiska. Wszelkie informacje będą podawane na stronie internetowej, facebookowej oraz w gablotach na Placu. W przypadku osób, które nie będą mogły dokonać wpłaty przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu ustalimy jeden lub dwa dni pod koniec kwietnia kiedy wpłat będzie można dokonać w biurze Spółki. Gdyby sytuacja poprawiła się na tyle że handel będzie wznowiony jeszcze w kwietniu będziemy pobierać dzienną opłatę usługową honorując rezerwacje marcowe. Niewykorzystane rezerwacje z marca w wysokości 50% będziemy rozliczać w kolejnych miesiącach kontynuowania rezerwacji. Nie będą miały miejsca zwroty gotówki. 

Nr. rachunku na który można dokonywać wpłat to 50 1500 1142 1220 6033 8546 0000

Wszelkie informacje w razie jakichkolwiek zmian w tej sprawie będą pojawiać się na naszej stronie internetowej oraz na naszym facebooku https://www.facebook.com/Kazimierz-Plac-Nowy-224603244231136/
Można sie także skontaktować z nami telerfonicznie pod numerami telefonu  605522012 lub 604247135