Plany rozwoju
    Chcąc poprawić wygląd Placu Nowego, nasza firma rozpoczęła starania o przeprowadzenie modernizacji targowiska. Ponieważ nasz obiekt wpisany jest w rejestr zabytków i wszelkie działania mające na celu przebudowę muszą być konsultowane z konserwatorem zabytków i pośrednio z władzami miasta, zwrócono się do tychże o zabranie głosu w sprawie modernizacji. W efekcie, w miesiącu czerwcu 2009 roku, rozstrzygnięty został konkurs na aranżację naszej przestrzeni usługowej.
     Zwycięska koncepcja nawiązuje wyglądem do oryginalnej zabudowy z okresu przedwojennego. Ponadto, zakłada utworzenie ciągłego, zadaszonego ciągu handlowego po stronie południowej placu. Dach ciągu służyłby równocześnie jako scena podczas koncertów, spektakli i pokazów. Strona północna pozbawiona będzie stałych stalowych konstrukcji, a ich rolę, jak mówią autorzy projektu, mają pełnić jednolite składane stragany. U skrzyżowania ulic Warschauera i Estery pojawią się schody, ponieważ zaprojektowano wyrównanie płaszczyzny placu. Również na scenę w części południowej prowadzić będą schody. Zaprojektowane zostały na dwie wysokości, z których te wyższe na co dzień pełnić mają funkcję siedzisk dla przechodniów, turystów i klientów.
     Poniższe zdjęcia przedstawiają plac z roku 1930, plac w dniu 'dzisiejszym' i to jak ma wyglądać po zrealizowaniu modernizacji:


plac_nowy_1930.jpg
Plac Nowy w 1930 roku.

plac_nowy_dzis.jpg
Plac Nowy dziś.

plac_nowy_jutro.jpg
Plac Nowy "jutro".

02(121).jpg
Wizualizacja Placu po modernizacji. Rzut w kierunku ul. Meiselsa.

03(123).jpg
Projekt wyglądu Placu po modernizacji. Ulica Estery.