Niedzielna Giełda Odzieżowa

Informacja dla klientów i osób handlujących na targowisku Plac Nowy.   
 
Na klientach oraz osobach zajmujących stanowiska handlowe spoczywa obowiązek zachowania wszystkich środków bezpieczeństwa a w szczególności noszenia MASECZEK i RĘKAWICZEK. Ponadto osoby handlujące powinny udostępnić klientom, którzy chcą mieć kontakt z oferowanym towarem środki dezynfekujące lub rękawiczki jak również wywiesić informacje o zakazie dotykania towarów przez osoby kupujące. Towar podaje tylko i wyłącznie sprzedawca. Należy także zachować bezpieczny odstęp 1,5-2 między osobami jak również przy jednym stanowisku handlowym nie mogą znajdować się więcej jak 3 osoby kupujące na stanowisko. 

Handel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20.
Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 maja uruchamiamy targowisko do handlu na stoiskach naziemnych oraz stołach. Dopuszcza się sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych, rzeczy nowych i używanych, kwiatów, rozsadów, staroci i rękodzieła.
Rezerwacje na miesiąc maj przyjmujemy od dnia 27 kwietnia na rachunek bankowy i w biurze Spółki w dniach 28, 29 kwietnia w godzinach 10-14. Aby zachować ciągłość rezerwacji wpłaty należy dokonać najpóźniej w biurze Spółki w dniach 28-29 kwietnia, a na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 30 kwietnia.Sposób wpłaty na rachunek bankowy instrukcja patrz niżej.

Handel w Soboty od 9 maja 2020.
Wznawia się handel starociami, rękodziełem (Kiermasz Staroci w godzinach od 7 do 15) i pozostałymi artykułami rolno-przemysłowymi na stanowiskach naziemnych oraz stołach.
Rezerwacje wraz z opłatą usługową za zajęcie miejsca przyjmujemy od dnia 27 kwietnia na rachunek bankowy i w biurze Spółki w dniach 28, 29 kwietnia w godzinach 10-14. Aby zachować ciągłość rezerwacji wpłaty należy dokonać najpóźniej w biurze Spółki w dniach 28-29 kwietnia a na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 30 kwietnia.Sposób wpłaty na rachunek bankowy instrukcja patrz niżej.

Handel w Niedziele od 10 maja 2020. 
Wznawia się handel na targowisku (Pchli Targ w godzinach od 7 do 15)w zakresie sprzedaży odzieży nowej, używanej, art. przemysłowych i spożywczych oraz staroci i rękodzieła.
Rezerwacje wraz z opłatą usługową za zajęcie miejsca przyjmujemy od dnia 27 kwietnia na rachunek bankowy i w biurze Spółki w dniach 28, 29 kwietnia w godzinach 10-14. Aby zachować ciągłość rezerwacji wpłaty należy dokonać najpóźniej w biurze w dniach 28-29 kwietnia a na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 30 kwietnia.Sposób wpłaty na rachunek bankowy instrukcja patrz niżej.

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Piątek Giełda gołębi nieczynna do odwołania !!!
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
 
 Nr. rachunku na który można dokonywać wpłat to 50 1500 1142 1220 6033 8546 0000 

W tytule przelewu prosimy wpisać nr miejsca wg. wzoru np. 
Za maj niedziela lub sobota stanowisko naziemne nr. xxx lub stół nr. xxx – dotyczy opłat za soboty lub niedziele 

Rezerwacja Pon-Pt za maj stanowisko naziemne lub stół nr. xxx 

W przypadku gdy ktoś korzysta z ulgi dla seniora wpisuje w tytule dodatkowo SENIOR
 
Ze względu na zagrożenie spowodowane epidemią COVID-19 dopuszczamy możliwość dla seniorów powyżej 65 roku życia skorzystania z uiszczenia opłaty w wysokości 50% kwoty należnej za niedzielną opłatę rezerwacyjno-usługową. Upust ten będzie tylko dla osób mających zapłaconą rezerwacje w miesiącu marcu. Opłata dla seniorów będzie przyjmowana w biurze Spółki lub przelewem na rachunek bankowy po weryfikacji wieku seniora w biurze lub przez kontakt telefoniczny (605 522 012). Jednocześnie senior oświadcza, że nie będzie zajmował stanowiska w maju a opłata jest tylko opłatą rezerwacyjną, która prolonguje dalsze utrzymanie rezerwacji. 
 
 
Informujemy, że samodzielne zajęcie miejsca na targowisku jest możliwe tylko przez osoby które będą miały opłaconą opłatę rezerwacyjno-usługową za miesiąc maj. Kategorycznie zabrania się samowolnego zajmowania miejsc do handlu przez osoby, które nie dokonały opłaty i nie otrzymały miejsca wskazanego przez administratora targowiska. Sytuacja ta jest wymuszona poprzez działania w celu zapobieżenia skutkom zakażenia koronawirusem i odpowiedniego ustalenia ilości osób przebywających na terenie targowiska. 
 
Zarządca targowiska zastrzega sobie możliwość ograniczeń w zajmowaniu stanowisk na targowisku Plac Nowy jak również zamknięcia targowiska  ze względu na nowe rozporządzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z COVID-19. 
 
Od dnia 5 maja będzie można uzyskać informacje na temat wolnych stanowisk handlowych na targowisku Plac Nowy w miesiącu maj. Jednocześnie będziemy przyjmowali rezerwacje na wolne miejsca handlowe.